Ľudia

JUDR. MICHAL VASKÝ

JUDr. Michal Vaský

Michal vykonáva advokáciu ako konateľ advokátskej kancelárie Advokát VASKÝ s.r.o. Michal okrem praxe advokátskeho koncipienta získal skúsenosti aj pri práci pre banku, ktorá patrila do medzinárodnej skupiny a tiež pri svojej práci pre slovenskú dcérsku spoločnosť popredného európskeho stavebného koncernu. Michal ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v roku 2005. Advokátske skúšky zložil Michal v roku 2009. Michal hovorí plynulo anglicky a nemecky.

 

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI:

  • Právne poradenstvo pri poskytnutí syndikovaného bankového úveru pre rozsiahlejší developerský projekt v Bratislave,
  • Podpora pri založení a vzniku franchisingovej siete reštaurácii v SR,
  • Riešenie súdneho sporu o doménové meno popredného poskytovateľa telekomunikačných služieb,
  • Účasť na projekte PPP R1 na strane dodávateľa stavebných prác komplexného úseku a riešenie všetkých s tým súvisiacich právnych otázok (hodnota cca. 100 mil. €)
  • Zastupovanie uchádzača v konaní o námietkach proti vylúčeniu pri zákazke na výstavbu časti Rýchlostnej cesty R4 na východnom Slovensku (predpokladaná hodnota zákazky cca 120 mil. EUR)
  • Poskytovanie právnej podpory pre generálneho dodávateľa stavebných prác na stavbe niektorých úsekov diaľnice D1, diaľnice D3, rýchlostnej cesty R2, niekoľkých úsekov ciest 1. tried, ako aj pri výstavbe železničnej infraštruktúry. Celková hodnota týchto projektov presahuje 1 miliardu eur.
  • Koordinácia prípravy žiadosti o účasť a ponuky pre projekt PPP D4R7 – obchvat Bratislavy pre jedného z uchádzačov (čistá súčasná hodnota cca. 1.000 mil. €)
  • Právna podpora zhotoviteľa úseku diaľnice D1 pri rokovaní s objednávateľom o zmene zmluvy vyvolanej neočakávanými geologickým podmienkami zistenými počas výstavby (hodnota cca. 250 mil. eur)